Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 168/2017 – Θετική γνωμοδότηση για την χωροθέτηση Κοιμητηρίων του νέου Οικισμού Μαυροπηγής.

Accessibility
Κλείσιμο