Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 167/2019 – Αποδοχή ποσού από το Υπ. Εσωτερικών για την εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων κατά την διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των αυτ/κών εκλογών.

Accessibility
Κλείσιμο