Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 166/2017 – Εκμίσθωση ακινήτου στην δημοτική κοινότητα Πτολεμαΐδας

Accessibility
Κλείσιμο