Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 165/2017 – Έγκριση δαπάνης για τη σύνδεση νέων παροχών – μετατόπιση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος από την ΔΕΔΔΗΕ – Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για υπογραφή σχετικών συμβάσεων.

Accessibility
Κλείσιμο