Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 162/2018 – Τρόπος εκτέλεσης του έργου Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην ΤΚ Εμπορίου του Δήμου Εορδαίας – τροποποίηση πρ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2018.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 160/2018 – Αποφασίσθηκε η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2018
September 6, 2018
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 163/2018 – Έγκριση επιβεβλημένης μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου και ψήφιση οδοιπορικών εξόδων.
September 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 162/2018 – Τρόπος εκτέλεσης του έργου Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην ΤΚ Εμπορίου του Δήμου Εορδαίας – τροποποίηση πρ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2018.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 162/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο