Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 16/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο « Συντήρηση Πεζοδρομίων Δήμου Εορδαίας »

Accessibility
Κλείσιμο