Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 160/2017 – Κατανομή Ποσού 170.184,34 € ( Β κατανομή ) στις Σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων

Accessibility
Κλείσιμο