Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 159/2021 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 47/2021 απόφασης της σχολικής επιτροπής Β/θμίας εκπαίδευσης του Δήμου Εορδαίας για την μείωση των μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων για το σχολικό έτος 2021-2022

Accessibility
Κλείσιμο