Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 159/2017 – Έγκριση της υπ’αριθ. 8/2017 ΑΔΣ της ΚΕΔΕ σχετικά με τον Ισολογισμό έτους 2016 και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις βάσει του Ν. 4308/2014.

Accessibility
Κλείσιμο