Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 158/2019 – Εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου ( Εσωτερική οδοποιία Α φάση και συνδετήρια οδός νέου οικισμού Κομάνου » αριθμ. μελέτης 27/2005

Accessibility
Κλείσιμο