Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 157/2018 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου και ψήφιση οδοιπορικών εξόδων.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 156/2018 – Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με την ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας Περιβάλλοντος
July 12, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 157/2018 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου και ψήφιση οδοιπορικών εξόδων.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 157/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο