Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 156/2021 – Κατάπτωση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής υπέρ της αναθέτουσας αρχής συμμετέχοντος στον ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Εορδαίας και των ΝΠ ( αριθμ. διακ. 9945/14-5-2021)

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 155/2021 – Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2021 ( 340-21 ΑΟΕ ).
February 3, 2022
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 157/2021 – Συμπληρωματική κατανομή στις Σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
February 3, 2022

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 156/2021 – Κατάπτωση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής υπέρ της αναθέτουσας αρχής συμμετέχοντος στον ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Εορδαίας και των ΝΠ ( αριθμ. διακ. 9945/14-5-2021)

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 156/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο