Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 156/2020 – Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση οικοπέδου ιδιοκτησίας Δήμου Εορδαίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη /Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για ανέγερση Περιφερειακού κέντρου Πολιτικής Προστασίας

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 155/2020 – Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών άμεσης βραχείας Διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου Εορδαίας.
December 30, 2020
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 157/2020 – Ακύρωση εν μέρει της 149/2020 ΑΔΣ που αφορά την Τροποποίηση του Πρ/σμού οικ. Έτους 2020 ( ΑΟΕ 240/20 )
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 156/2020 – Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση οικοπέδου ιδιοκτησίας Δήμου Εορδαίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη /Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για ανέγερση Περιφερειακού κέντρου Πολιτικής Προστασίας

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 156/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο