Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 155/2020 – Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών άμεσης βραχείας Διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο