Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 154/2020 – Διακοπή σύμβασης μίσθωσης κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. Γαλάτειας

Accessibility
Κλείσιμο