Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 154/2018 – Πρακτική άσκηση καταρτιζομένων σπουδαστών Δ. Ι.Ε.Κ. στο Δήμο Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο