Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 153/2020 – Διαγραφή μισθωμάτων λόγω λύσης μίσθωσης δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου

Accessibility
Κλείσιμο