Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 153/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου Υγρομόνωση τμήματος δώματος 7ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας & Αντικατάσταση υδρορροών.

Accessibility
Κλείσιμο