Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 152/2020 – Παράταση σύμβασης μίσθωσης κοινόχρηστου χώρου και μείωση μισθώματος περίπτερο επί της Φούφα και Δημοκρατίας

Accessibility
Κλείσιμο