Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 152/2019 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής Φυσικού εδάφους για το έργο « Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην ΤΚ Πύργων του Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο