Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 152/2017 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου Συντήρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαίδας.

Accessibility
Κλείσιμο