Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 15/2021 – Έγκριση της υπ’αριθ. 1/2021 Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Αρδασσας Δήμου Εορδαίας σχετικά με την υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο για διάθεση καυσόξυλων για την κάλυψη αναγκών των δημοτών της ΤΚ Αρδασσας- Κρυόβρυσης έτους 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 14/2021 – Εγκρίθηκε η 1/2021 απόφαση τοπικής Κοινότητας Αναρράχης σχετικά με την «Υλοτομία 2021».
March 5, 2021
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 16/2021 – Εγκρίθηκε η Α κατανομή ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 15/2021 – Έγκριση της υπ’αριθ. 1/2021 Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Αρδασσας Δήμου Εορδαίας σχετικά με την υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο για διάθεση καυσόξυλων για την κάλυψη αναγκών των δημοτών της ΤΚ Αρδασσας- Κρυόβρυσης έτους 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 15/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο