Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 151/2020 – Απαλλαγή Ενιαίων Ανταποδοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού επιχειρήσεων που διακόπτουν την λειτουργία τους υποχρεωτικά λόγω μέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 150/2020 – Μείωση μισθώματος σε κατάστημα στο Πολύκεντρο (Καφέ Φλόκα)
December 30, 2020
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 152/2020 – Παράταση σύμβασης μίσθωσης κοινόχρηστου χώρου και μείωση μισθώματος περίπτερο επί της Φούφα και Δημοκρατίας
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 151/2020 – Απαλλαγή Ενιαίων Ανταποδοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού επιχειρήσεων που διακόπτουν την λειτουργία τους υποχρεωτικά λόγω μέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 151/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο