Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 151/2018 – Κατανομή ποσού ( β κατανομή ) στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων

Accessibility
Κλείσιμο