Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 150/2021 – Αρνητική Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για τις ΜΠΕ των έργων: 1) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενεργείας «Κουρκουτέϊκα» εγκατεστημένης ισχύος 300 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 300 MW, στη θέση ΚΟΥΡΚΟΥΤΕΪΚΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΒΛΑΣΤΗΣ ,του Δήμου ΕΟΡΔΑΙΑΣ και της Δημοτικής Ενότητας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ, του Δήμου ΚΟΖΑΝΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΖΑΝΗΣ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 2) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενεργείας εγκατεστημένης ισχύος 35 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 35 MW, στη θέση ΠΥΡΓΟΙ 1, της Δημοτικής Ενότητας ΒΕΡΜΙΟΥ, του Δήμου ΕΟΡΔΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΖΑΝΗΣ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 149/2021 – Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως στο ΟΤ 502 Επέκταση Σχεδίου Πόλεως Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας.
February 3, 2022
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 151/2021 – Καθορίσθηκαν τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2022.
February 3, 2022

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 150/2021 – Αρνητική Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για τις ΜΠΕ των έργων: 1) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενεργείας «Κουρκουτέϊκα» εγκατεστημένης ισχύος 300 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 300 MW, στη θέση ΚΟΥΡΚΟΥΤΕΪΚΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΒΛΑΣΤΗΣ ,του Δήμου ΕΟΡΔΑΙΑΣ και της Δημοτικής Ενότητας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ, του Δήμου ΚΟΖΑΝΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΖΑΝΗΣ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 2) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενεργείας εγκατεστημένης ισχύος 35 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 35 MW, στη θέση ΠΥΡΓΟΙ 1, της Δημοτικής Ενότητας ΒΕΡΜΙΟΥ, του Δήμου ΕΟΡΔΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΖΑΝΗΣ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Accessibility
Κλείσιμο