Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 150/2020 – Μείωση μισθώματος σε κατάστημα στο Πολύκεντρο (Καφέ Φλόκα)

Accessibility
Κλείσιμο