Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 150/2019 – Έγκριση Πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών, στα πλαίσια των δράσεων για την πολιτική προστασία – πυροπροστασία δίμηνης διάρκειας

Accessibility
Κλείσιμο