Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 149/2018 – Έγκριση της υπ’αριθ. 30/2018 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΠΠΑΠ που αφορά τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2018.

Accessibility
Κλείσιμο