Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 149/2017 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου Ανακατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Τ.Κ Καρυοχωρίου

Accessibility
Κλείσιμο