Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 148/2017 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος του οδικού δικτύου του Δήμου Εορδαίας.148/2017 –

Accessibility
Κλείσιμο