Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 147/2020 – Επιστροφή ανταποδοτικών τελών κατά 30% σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ για τα έτη 2018 και 2019.

Accessibility
Κλείσιμο