Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 147/2019 – Επικυρωποίηση των υπ’ αριθ. 395/2006 & 231/2009 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της Β φάσης Πολεοδομικής μελέτης σχεδίου Πόλεως Πτολεμαΐδας.

Accessibility
Κλείσιμο