Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 147/2017 – Τρόπος εκτέλεσης του έργου Κατασκευή στεγάστρου στο Μουσείο Πτολεμαΐδας – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & Πρ/σμού οικ. Έτους 2017.

Accessibility
Κλείσιμο