Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 146/2021 – Ορισμός υπευθύνων υπαλλήλων του προγράμματος “Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα φάση με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ”

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 145/2021 – Κατανομή ποσού 202.086,42€ (Δ κατανομή) στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 146/2021 – Ορισμός υπευθύνων υπαλλήλων του προγράμματος “Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα φάση με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ”

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 146/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο