Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 146/2020 – Γνωμοδότηση επί των προτάσεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας της σχετικά με τις Μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμίας και Β/θμίας εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 145/2020 – Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων
December 30, 2020
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 147/2020 – Επιστροφή ανταποδοτικών τελών κατά 30% σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ για τα έτη 2018 και 2019.
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 146/2020 – Γνωμοδότηση επί των προτάσεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας της σχετικά με τις Μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμίας και Β/θμίας εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 146/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο