Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 146/2019 – Εγκρίθηκε η 10η Παράταση του χρόνου εκτέλεσης της Μελέτης « Πράξη Εφαρμογής στην Περιοχή Καρδιά Πτολεμαΐδας ».

Accessibility
Κλείσιμο