Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 146/2017 – Παραλαβή μελέτης « Βελτίωση ποιότητας του ήχου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πτολεμαίδας.»

Accessibility
Κλείσιμο