Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 145/2021 – Κατανομή ποσού 202.086,42€ (Δ κατανομή) στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων

Accessibility
Κλείσιμο