Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 144/2020 – Εγκριση μελέτης εργοστασιακής σήμανσης έργου « ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 143/2020 – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού Δωρεάς ενός (1) σαρώθρου από την εταιρεία Trans Adriatic Pipeline (TAP) AG Greece.
December 30, 2020
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 145/2020 – Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 144/2020 – Εγκριση μελέτης εργοστασιακής σήμανσης έργου « ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 144/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο