Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 144/2018 – Έγκριση της υπ’αριθ. 6/2018 Απόφαση Τοπικής Κοινότητας Μηλοχωρίου σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας αρδευτικού δικτύου αγροκτήματος Μηλοχωρίου .

Accessibility
Κλείσιμο