Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 144/2017 – Αποδοχή ποσού 22.487,40 € από πιστώσεις ΣΑΕΠ 041 για το υποέργο «Εργασίες συντήρησης χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γήπεδο Πτολεμαΐδας »

Accessibility
Κλείσιμο