Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 143/2017 – Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΣΑΕΠ 541 για το υποέργο προμήθεια εξοπλισμού Σχολικών μονάδων Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο