Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 142/2020 – Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφορίας Αστικού Δικτυού Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας την από 1-10-2020

Accessibility
Κλείσιμο