Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 142/2019 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου

Accessibility
Κλείσιμο