Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 14/2018 – Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση συγκροτήματος 7ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας.»

Accessibility
Κλείσιμο