Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 141/2020 – Χορήγηση άδειας τοποθέτησης ράμπας για ΑΜΕΑ στην είσοδο Ιατρείου.

Accessibility
Κλείσιμο