Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 141/2019 – Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοτικών και περιφερειακών , στους συνδυασμούς των υποψηφίων για την προβολή τους .

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 140/2019 – Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπευθύνου λογαριασμού για την διενέργεια πληρωμών του ΠΔΕ ΕΣΠΑ-ΣΑΕΠ ΣΑΕ μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών
December 2, 2019
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 142/2019 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου
December 2, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 141/2019 – Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοτικών και περιφερειακών , στους συνδυασμούς των υποψηφίων για την προβολή τους .

Αρ. απόφασης Δ.Σ. 141/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο