Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 139/2020 – Ένταξη νέου έργου με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ‘’ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ’’» στο 4ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012 2016»

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 138/2020 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και πρ/σμού οικ έτους 2020 για την εκτέλεση του έργου συντήρηση στέγης πολιτιστικού κέντρου Μεσοβούνου Δήμου Εορδαίας.
December 30, 2020
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 140/2020 – Αποφασίσθηκε η κοπή δένδρων στον αύλειο χώρο του 3ου ΓΕΛ Πτολεμαΐδας
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 139/2020 – Ένταξη νέου έργου με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ‘’ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ’’» στο 4ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012 2016»

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 139/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο