Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 139/2019 – Έγκριση πρακτικού επιτροπής ακαταλληλότητας τροχοφόρων οχημάτων του Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο