Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 139/2018 – Έγκριση δαπανών για την επέκταση Δ ΦΟΠ στις ΤΚ και ΔΚ του Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο